Croeso – Welcome

Mae gwefan Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion yn cael ei adnewyddu. Yn y cyfamser, byddwn yn ychwanegu gwybodaeth a newyddion diweddaraf ar y safle hon.

Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion’s website is being redesigned. Meanwhile we shall be adding information and latest news to this site

  • Dysgu Gartref – Learning at Home

    Bydd yr athrawon yn paratoi heriau a gweithgareddau i’r plant i’w cadw’n brysur tra bod nhw gartref.

    Teachers are preparing challenges and activities for the children to keep them busy while they are at home.